Oczyszczalnie gminne

Oczyszczalnie gminne

Oczyszczalnie gminne Produktem oferowanym przez TECHNIKĘ są gminne oczyszczalnie ścieków o zrzucie do 1500m3/d, stanowiące szereg podziemnych zbiorników (osadników) o różnej charakterystyce, parametrach i funkcji. Posiadamy duże doświadczenie w doborze, projektowaniu...
Niskoobciążony osad czynny

Niskoobciążony osad czynny

Niskoobciążony osad czynny Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii osadu czynnego w systemie sekwencyjnego reaktora porcjowego (tzw. SBR) przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych domów jednorodzinnych,  pensjonatów,...