Drenaż na pakietach

Metoda filtracji przy użyciu pakietów drzenażowych pozwala na równomierne rozprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących ze wstępnego oczyszczania, ich doczyszczenie tlenowe przed infiltracją do gleby.

Sztywna rura drenażowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków na powierzchni pakietów drenażowych. Geowłóknina spełnia funkcję drenującą i filtrującą. Gleba lub warstwa piasku leżąca poniżej dopełniają oczyszczanie. Wykorzystanie pakietów drenażowych pozwala na zredukowanie w znaczny sposób powierzchni wymaganej pod oczyszczalnię.

Przykładem drenażu na pakietach jest oczyszczalnia z pakietami rozsączającymi firmy HYDRO

Pakiet rozsączający

Drenaż rozsączający ułożony z pakietów

Zacznijmy współpracę

Kontakt