Przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem
osadu czynnego

Oczyszczalnie ścieków typu HYDRO przeznaczone są do obsługi zarówno pojedynczych obiektów, jak i ich niewielkich skupisk, takich jak małe osiedla jednorodzinne, fragmenty ulic, przysiółki, czy hotele, szkoły i inne obiekty usługowe i użyteczności publicznej, o ile ilość produkowanych w nich ścieków komunalnych nie przekracza 50 RLM.

.

Oczyszczanie z zastosowaniem osadu czynnego można zrealizować za pomocą:


 

.