Przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem poletka drenażowego.

 

Proces oczyszczania składa sie z dwóch etapów:

Wstępne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie.


Pierwszy etap odbywa sie w pojemniku zwanym osadnikiem gnilnym. Oczyszczanie to polega na odfiltrowaniu odpadków, które nie rozpuszczaja się w wodzie. Cząstki te opadają na dno osadnika, gdzie tworzą osad, który ulega powolnemu procesowi fermentacji. Zanieczyszczenia te są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie i substancje mineralne, które osadzają sie na dnie pojemnika. Sprawnośc takiego oczyszczania wynosi 40% dla zanieczyszczeń organicznych i 80% zawiesin.
Osad z osadnika powinien być systematycznie wybierany, czynność tą wykonuje się średnio dwa razy w roku.

Biologiczne oczyszczanie.


W drugi etapie ścieki podlegają biologicznemu rozkładowi w warunkach tlenowych. Wprowadzane w porowaty grunt, lub wartstwę filtracyjną są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni cząstek gruntu lub filtru powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe gazowe i produkty nieorganiczne, oraz masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wymywane. Prawidłowo dobrany osadnk gnilny, oraz dobrze wykonany i dostosowany do rodzaju terenu drugi etap oczyszczania przeprowadzany według jednej z poniższych metod, pozawala na redukcję zanieczyszczeń w granicach 90%.

.

Biologiczne oczyszczanie można zrealizować za pomocą:


Wybór odpowiedniej technologi dla danego gospodarstwa uzależniony jest od wymagań ochrony środowiska, warunków wodnych i gruntowych.

.