Drenaż z filtrem pionowym (żwirowo-piaskowym)

Jeśli budowa drenażu rozsączającego jest niemożliwa ze względu na mało przepuszczalny grunt (glina, lub ił) konieczne może się okazać zastosowanie filtru piaskowego.

Zasada działa jest bardzo podobna do drenażu rozsączającego. Najpierw należy usunąć warstwę gruntu rodzimego, na dole układany jest drenaż odbierający, całość zasypywana jest materiałem wodnoprzepuszczalnym do wysokości drenażu rozsączającego, drenaż rozsączający przykrywany jest warstwą ochronną. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do studni chłonnej lub innego odbiornika (staw, rów melioracyjny itp.).

Przykładem powyższego rozwiązania jest oczyszczalnia z filtrem gruntowym pionowym firmy HYDRO

Drenaż z filtrem gruntowym pionowym firmy HYDRO

Drenaż z flitrem pionowym

Zacznijmy współpracę

Kontakt