Dlaczego warto?

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków to między innymi:

  • są ekologiczne,
  • nie wydzielają przykrych zapachów,
  • są tanie w eksploatacji,
  • całkowita szczelność osadnika.

Największą zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków w porównaniu z tradycyjnymi szambami jest koszt eskploatacji. Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty utrzymiania bezodpływowego zbiornika (szamba) i przydomowej oczyszczalni ścieków.


Założenia wstępne:
Koszt dla gospodarstwa 5-cio osobowego.
Szambo 100 l/d (zużycie wody na jednego mieszkańca w czasie jednej doby) x5 (liczba mieszkańców) x15 dni = 6000 (pojemność minimalna szamba) opróżniane 2x w miesiącu.
Np. 15zł/1m3 x 6m3 x 2/m-c = 180zł/m-c x 12 = 2160 zł/rok

.
Zbiornik bezodpływowy
.
szambo – poj. 10m3
Przydomowa oczyszczalnia
.
ścieków HYDRO OG 2m3
Koszt urządzeń
5 935 zł
od 2 235 zł
Montaż
1 000 zł
od 1 000 zł*
Koszt eksploatacji
w 1 roku
2 160,00 zł
(wywóz nieczystości)
80,00
(biopreparat)
w 2 roku
2 160,00 zł
(wywóz nieczystości)
od 200,00 zł
(biopreparat, wywóz osadów)
w 3 roku
2 160,00 zł
(wywóz nieczystości)
80,00 zł
(biopreparat)
w 4 roku
2 160,00 zł
(wywóz nieczystości)
od 200,00 zł
(biopreparat, wywóz osadów)
w 5 roku
2 160,00 zł
(wywóz nieczystości)
80,00 zł
(biopreparat)
koszt eksploatacji przez 5 lat
10 800,00 zł
640,00 zł
RAZEM
(montaż urządzenia z eksploatacją)
17 735,00 zł
3 875,00 zł
Wpływ na środowisko
niekorzystny (mozliwość przesączania się ścieków)
skuteczność oczyszczania 90%
Obsługa
kłopotliwa (konieczność opróżniania raz na miesiąc)
niekłopotliwa (raz na 1,5 roku oczyszczamy osadnik gnilny)
Trwałość
zbiornik stalowy 7 lat
betonowy 10 lat
kilkaset lat (trwalość polietylenu PE-HD)
Walory estetyczne
nieprzyjemny zapach, możliwość występowania much i innych insektów
gęsty soczyście zielony trawnik na złożu rozsączającym

Podane ceny są cenami netto.
Do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23%.

*cena nie obejmuje robót ziemnych i kruszywa

.