Niskoobciążony osad czynny

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii osadu czynnego w systemie sekwencyjnego reaktora porcjowego (tzw. SBR) przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych domów jednorodzinnych,  pensjonatów, szkół, kempingów, hoteli, małych firm itp. Oczyszczalnia działa w pełni automatycznie dzięki zastosowaniu nowoczesnego sterownika kontrolującego pracę oczyszczalni.

Przykładem oczyszczalni biologicznej z osadem czynnym pracującej w technologii SBR jest oczyszczalnia HYDRO ACTIVE firmy HYDRO

.

Cykl pracy oczyszczalni podzielony jest na fazy:

E

FAZA 1: Napełnianie bioreaktora

Podczyszczone w osadniku ścieki dozowane są przy pomocy pompy mamutowej do bioreaktora. Specjalna budowa pompy mamutowej zabezpiecza przed podaniem nadmiernej ilości ścieku do bioreaktora oraz przedostawaniem się zanieczyszczeń nierozkładalnych w bioreaktorze.

E

FAZA 2: Napowietrzanie

Cykliczne napowietrzanie ścieków poprzez membranowy dyfuzor drobnopęcherzykowy powoduje tlenowy rozkład zanieczyszczeń. Wykorzystywane powietrze  jest  dostarczane przy pomocy wysokosprawnej dmuchawy membranowej, co dodatkowo powoduje intensywne mieszanie ścieków w bioreaktorze.

E

FAZA 3: Sedymentacja

Faza bez napowietrzania podczas której osad czynny poddawany jest procesowi sedymentacji. W dolnej części bioreaktora osadza się warstwa osadu, natomiast w górnej znajduje się sklarowany ściek.

E

FAZA 4: Dekantacja

Oczyszczone ścieki odprowadzane są z bioreaktora do odbiornika za pomocą pompy mamutowej o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed wzruszeniem osadzonego na dnie osadu czynnego.

E

FAZA 5: Recyrkulacja osadu nadmiernego

Nadmierna ilość powstałego osadu czynnego recyrkulowana jest do osadnika wstępnego przy pomocy pompy mamutowej. Specjalna konstrukcji pompy mamutowej zabezpiecza przed nadmierną recyrkulacją osadu.”

.

Schemat oczyszczalni pracującej w technologii osadu czynnego w systemie SBR

Zacznijmy współpracę

Kontakt