Drenaż w nasypie

Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że nie można zastosować drenażu rozsączającego w gruncie.

Należy wtedy stworzyć nasyp, w którym zostaną umieszczone dreny. Kształt nasypu można dostosować do kształtu działki, lub życzenia klienta. Często się zdaża, że warstwa zewnętrzna jest przekłształcana w ogród skalny.

Drenaż rozsączający w nasypie z osadnikiem HYDRO OG z wykorzystaniem przepompowni

Zacznijmy współpracę

Kontakt