Drenaż z filtrem poziomym (żwirowo-piaskowym)

W złożu filtracyjnym o przepływie poziomym ścieki poprzez studzienkę rozdzielczą doprowadzane są do przewodów rozsączających ułożonych prostopadle do kierunku przepływu ścieków.

Przewody te ułożone są nad warstwą żwiru. Następnie ścieki przepływają przez warstwę filtracyjną gdzie następuje ich właściwe oczyszczanie. Oczyszczone ścieki zbierane są rurami perforowanymi ułożonymi prostopadle do kierunku przepływu ścieków do studzienki zbierającej, a następnie kierowane są do odbiornika.

Przykładem powyższego rozwiązania jest oczyszczalnia z filtrem gruntowym poziomym firmy HYDRO

Drenaż z flitrem poziomym – schemat

Drenaż z flitrem poziomym

Zacznijmy współpracę

Kontakt