Jest to odpowiedni układ drenów pod powierzchnią terenu.

Zadaniem drenów jest równomierne wprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu na dużej powierzchni. Długość drenów jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo. Dla 4 osób drenaż powinien mieć łączną długość 60m ułożonych w trzech ciągach. Drenaż taki zajmie powierzchnię 100m2. Podstawowym wymaganiem jest grubość warstwy przepuszczalnej jaka oddziela drenaż od wód gruntowych, musi być grubsza niż 1,5 metra. Ważne jest aby grunt pod drenami posiadał odpowiednią przepuszczalność wody. Dreny zawsze powinny być zakończone „wywiewką wentylacyjną” wystającą ponad powierznię, której zadaniem jest napowietrzanie ścieków.

Przykładem oczyszczalni z drenażem rozsączającym jest oczyszczalnia OPTIMUS firmy HYDRO

Drenaż rozsączający z osadnikiem HYDRO OG

Zacznijmy współpracę

Kontakt